istoric usmf

Scurt Istoric

   Catedra de Oftalmologie și Optometrie a fost instituită în anul 2017 la USMF „Nicolae Testemițanu” in urma deciziei Guvernului Republicii Moldova de a forma o nouă specialitate, având ca bază clinică secția de Oftalmologie a Spitalului Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” și a spitalului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

   Șef al catedrei, ales prin concurs a fost numit profesorul universitar, doctor habilitat în științe medicale Cușnir Valeriu. Sub conducerea dumnealui au fost educați mai mulți specialiști oftalmologi de valoare. În cadrul catedrei și Clinicii de oftalmologie activează o pleiadă remarcabilă de medici savanți, oftalmochirurgi, care și-au dedicat activitatea pentru creșterea  nivelului  asistenței oftalmologice a populației din Republica Moldova.

   La baza dezvoltării cu succes a catedrei se află conlucrarea fructuoasă de peste 10 ani cu savanți optometriști și oftalmologi din Norvegia, cu organizația non-guvernamentala Help Moldova, Universitatea din Kongsberg, Norvegia, Guvernul Norvegiei, specialiști din România, SUA.

   Actualmente, catedra Oftalmologie este formată din 9 cadre didactice și un laborant. Studiile se efectuează în 3 limbi: română, rusă, engleză. Modalitățile de prezentare sunt moderne, având la bază tehnologiile informaționale, propria experiența, literatura de specialitate din țară și străinătate. La stagiile clinice cu studenții și rezidenții se pune accentul pe aspectele practice privind cazuistica, studenții fiind antrenați în examinarea bolnavilor, discutarea cazurilor referitoare la aspectele etiopatogenetice, clinice şi terapeutice.

   În ce priveşte învăţământul postuniversitar, catedra asigură specializarea medicilor rezidenți şi educația continuă a oftalmologilor din republică. Această din urmă se desfășoară în cadrul cursului de oftalmologie, predecesorii săi fiind: conferențiar, dr. în medicină D. Lupan, conferențiar, dr. în medicină V. Boișteanu, conferențiar, dr. în medicină L. Fastoveț. Instruirea continuă familiarizează specialiștii cu metodele cele mai moderne privind diagnosticul și tratamentul medicamentos, microchirurgia globului ocular, urgențe în oftalmologie, oftalmopediatrie, etc.

   Toate acestea sunt posibile datorita dotării clinicii cu cel mai modern utilaj posibil, formarii specialiștilor de rang internațional, editării lucrărilor științifice în reviste internaționale și naționale, Ghidurilor și Protocoalelor Clinice Naționale și Internaționale.

Activitatea catedrei, inclusiv cea clinică, se desfășoară în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice de nivel republican și municipal. Colaboratorii catedrei asigură necesitățile diagnostico-curative și cele consultative ale clinicilor universitare, oferind asistență medicală specializată inovativă în afecțiunile oculare.