istoric usmf

Scurt Istoric

Catedra de Oftalmologie și Optometrie a fost instituită în anul 2017 la USMF „Nicolae Testemițanu” in urma deciziei Guvernului Republicii Moldova de a forma o nouă specialitate, având ca bază clinică secția de Oftalmologie a Spitalului Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” și cea a spitalului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Șef al catedrei, ales prin concurs, a fost numit profesorul universitar Valeriu Cușnir, doctor habilitat în științe medicale. Sub conducerea dumnealui au fost educați mai mulți specialiști oftalmologi de valoare. În cadrul catedrei și Clinicii de oftalmologie activează o pleiadă remarcabilă de medici savanți, chirurgi-oftalmologi, care și-au dedicat activitatea pentru sporirea nivelului asistenței oftalmologice acordate  populației din Republica Moldova.

La baza dezvoltării cu succes a catedrei se află conlucrarea fructuoasă, de peste 10 ani, cu savanți optometriști și oftalmologi din Norvegia și cu organizația non-guvernamentala Help Moldova, Universitatea din Kongsberg, Norvegia, Guvernul Norvegiei, precum și cu specialiști din România, SUA.

Actualmente, catedra Oftalmologie este formată din 9 cadre didactice și un laborant. Studiile sunt efectuate în conformitate cu cele mai moderne tendințe în domeniu - tehnologii informaționale, propria experiența, literatura de specialitate din țară și străinătate. Predarea este efectuată în 3 limbi: română, rusă și engleză. La stagiile clinice se pune accentul pe aspectele practice privind cazuistica, studenții și medicii-rezidenți fiind antrenați în examinarea bolnavilor, discutarea cazurilor referitoare la aspectele etiopatogenetice, clinice şi terapeutice.

În contextul etapei învăţământul postuniversitar, catedra asigură specializarea medicilor rezidenți şi educația continuă a oftalmologilor din republică, în cadrul cursului de oftalmologie. Cei care au pus bazele acestui curs au fost conferențiarii, doctorii în științe medicale - D. Lupan, V. Boișteanu și L. Fastoveț. În cadrul Programului de instruire continuă, specialiștii sunt familiarizați cu cele mai contemporane metode privind diagnosticul și tratamentul medicamentos, microchirurgia globului ocular, urgențe în oftalmologie, oftalmopediatrie etc.

Toate acestea sunt posibile datorita dotării clinicii cu cel mai modern utilaj posibil, formarii specialiștilor de rang internațional, editării lucrărilor științifice în reviste internaționale și naționale, a ghidurilor și protocoalelor clinice naționale și internaționale.

Activitatea catedrei, inclusiv cea clinică, se desfășoară în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice de nivel republican și municipal. Colaboratorii catedrei asigură necesitățile diagnostico-curative și cele consultative ale clinicilor universitare, oferind asistență medicală specializată inovativă în afecțiunile oculare.